กิจกรรมบริการชุมชนชั้นภาษาอังกฤษ โบสถ์อุบลฯ

เด็กชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ร่วมกันทำกิจกรรมบริการชุมชน เก็บขยะริมเขื่อน จ. อุบลราชธานี – รายงาน ศจ. สุนทร คูณสว่าง | 19 เมษายน 2022 | อีสานโซน 2

ดูภาพเพิ่มเติม