การประชุมพระคัมภีร์ครั้งที่ 1 สหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ministerial Secretary – SEUM 1st Bible Conference (Union-Wide Bible Conference) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2022
ทางสำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEUM) และคณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Union-Wide Bible ในวันที่ 25 เมษายน 2022 เวลา 8:00 – 16:35 นาที
สถานที่จัดงานคือคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเกาหลี และจัดออนไลน์ ท่านสามารถติดตามได้ทางซูมและทางเฟสบุคไลฟ์
สำหรับคนไทยจะมีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ด้วย
ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์
ดูภาพเพิ่มเติม

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *