รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

เย็นวันที่ 12 มีนาคม 65 สท. ส่งคนติดโควิดเสร็จ ขับรถผ่านหน้าบ้านทักภรรยาว่า…เขาติดโควิดกันหมด ภรรยาอาจารย์ไม่ติดเหรอ…เราตอบว่าไม่ติด..พรุ่งนี้รู้สึกเจ็บคอ ไอนิดนึ่ง เลยตรวจ Atk. ปรากฏว่าขึ้น 2 ขีด เพื่อนเลยจัดยาพิเศษมากินเพื่อรักษาและป้องกัน ผ่านไป 3 วันผมก็ติดด้วยอีกคน ผมและภรรยาได้อธิษฐานว่า..ขอให้หายภายใน 3 วัน หลังผ่านไป 3 วันมันก็หายไปครับ จึงขอขอบพระคุณที่พระเป็นเจ้า ทรงรักษาให้หายจากโค้ดครับ อาเมน…
โบสถ์ทุ่งพัฒนา เชียงราย อ. สุรเดช โสทรอารี 1 เมษายน 2022 | รายงาน GO

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *