กิจกรรมบริจาคสิ่งของ Bilay’s House จ.ราชบุรี

โบสถ์นนทบุรี โซน C2 กิจกรรมบริจาคสิ่งของที่ Bilay’s House จ.ราชบุรี และนมัสการ AY 19 มีนาคม 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *