กิจกรรมบริจาคสิ่งของ โบสถ์ขุนสถาน

พระเจ้าอวยพรให้สมาชิกแล้วสมาชิกช่วยกันบริจาคสิ่งของให้ผู้ไม่มี อ. สมบูรณ์ ยั่งยืนสลุก | 31 มีนาคม 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *