กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” โบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” หลังจาก นมัสการที่โบสถ์เสร็จ ก็นำอาหารแห้งไปมอบให้สมาชิกที่ต้องกักตัวและติด โควิด 4 ครอบครัว โบสถ์พระพรสวรรค์


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *