คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอ่อนนุช

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอ่อนนุช

2303 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

095-8701415 รัศมี นครังสุ