คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก

195 มวกเหล็ก สระบุรี 18180

089-8932770 ศจ. ดร. สุรเชษฐ์ อินสม