คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครหลวง

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครหลวง

19/3 นครหลวง อยุธยา 13260

097-9601989 ศิษยาภิบาลประจำโบสถ์ ชัยวัฒน์ กรรัตน์ศักดิ์

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *