เยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของให้ผู้ป่วยโควิด

เยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของให้ผู้ป่วยโควิด ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ สิงห์บุรี | More Pictures


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *