กิจกรรมเยาวชนช่วยเหลือสังคม

วันเยาวชนสากล Global Youth Day  โบสถ์นานาชาติกาญจนบุรี Kanchanaburi Adventist International Church กาญจนบุรี | Reben Domicillo Huilar | CZ2 | More Pictures


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *