วันเด็กสากล 19 มีนาคม

เรียน ผู้รับใช้ทุกท่าน
 
เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 นี้ ทางสำนักงานใหญ่ GC ได้จัดให้เป็นวันเด็กและเยาวชนสากล ซึ่งทาง GC ได้ร่วมมือกับทางสหมิชชั่น (SSD) สนับสนุนให้เด็กๆ ในโบสถ์ต่างๆ ทำกิจกรรม “การรับใช้ด้วยหัวใจ” ในบ้าน ในโบสถ์ หรือในชุมชนที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ โดยให้เด็กและเยาวชนทำความดี แบ่งปันความรักให้เพื่อนบ้าน
 
ในฮีบรู 13:16 “อย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่
พอพระทัยพระเจ้า”
 
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสที่จะแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับเพื่อนบ้าน และเป็นการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วย ทางพันธกิจเด็กจึงขอหนุนใจและเชิญชวนให้ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรของท่านทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยกัน หากท่านไม่สามารถทำกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ท่านสามารถทำภายในเดือนมีนาคมได้เช่นเดียวกัน และกรุณาช่วยส่งภาพ หรือคลิปสั้นๆ ให้กับทางพันธกิจด้วย
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้
 
คัทลียา ขัติยะ
หัวแผนกพันธกิจเด็ก สตรี และครอบครัว
สำนักงานมิชชั่น
—————————————
ตัวอย่างการทำกิจกรรม
– แบ่งปันอาหารให้เพื่อนบ้าน
– เก็บขยะโดยรอบโบสถ์
– เยี่ยมเยียนเพื่อนที่ไม่สบาย หรือผู้สูงอายุ
– ทำการ์ดให้กำลังใจผู้ป่วย
– ปลูกต้นไม้
– ช่วยครอบครัวทำความสะอาดบ้าน
– แบ่งปันของเล่นให้เพื่อน

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *