รับบัพติศมา 4 คน โบสถ์บ้านน้ำจวง

ไตรมาศนี้มีไตรมาสนี้มีผู้รับบัพติศมาทั้งหมด 4 คน โบสถ์บ้านน้ำจวง อ. พันธวัช วิวรณ์รัตนชัย | รายงาน GO ประจำไตรมาส 1


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *