การบัพติศมา โบสถ์อุบลราชธานี

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.3.2″][et_pb_row _builder_version=”4.3.2″][et_pb_column _builder_version=”4.3.2″ type=”4_4″][et_pb_image src=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/02/47849.jpg” _builder_version=”4.3.2″ hover_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_image src=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/02/47850.jpg” _builder_version=”4.3.2″ hover_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_image src=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/02/47851.jpg” _builder_version=”4.3.2″ hover_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_image src=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/02/47852.jpg” _builder_version=”4.3.2″ hover_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_image src=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/02/47853.jpg” _builder_version=”4.3.2″ hover_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.3.2″ hover_enabled=”0″]

การรับบัพติศมา โบสถ์อุบลราชธานี

 

การรับบัพติศมาในวันเสาร​ที่ 12​ กุมภาพันธ์ ​2022 มีการรับบัพติศมาที่คริสตจักรอุบลด้วยกัน 3 ท่าน จากคริสตจักรอุบลราชธานี 1 ท่านเป็นพี่น้องคนไทย อีก2ท่านจากคริสตจักร​ยะโสธรเป็นชาวฟิลิปปินส์ โดยมี ศจ.สุรเดช​ กวินยังยืน​ มาเป็นผู้ประกอบพิธีในโบสถ์​อุบลราชธานี – ผู้รายงาน ศบ.ชุมพล​ สาโรชทอง 15 กุมภาพันธ์ 2022

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *