Tag: โฮปทีวี

  • บทเรียนเพื่อชีวิต

    บทที่ 10 "พระเยซูทรงเปิดทางใหม่ผ่านม่านนั้น" บทเรียนประจำวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 "เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ ซึ่งถอดแบบจากของจริง แต่พระองค์เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเอง เพื่อทรงปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อพวกเรา” – ฮีบรู 9: 24 ……………………………………………………………… ขอเชิญร่วมศึกษาบทเรียนในหัวข้อ "พระเยซูทรงเปิดทางใหม่ผ่านม่านนั้น" ผ่านรายการบทเรียนเพื่อชีวิตด้วยกันนะครับ #บทเรียนเพื่อชีวิต #พระเยซูทรงเปิดทางใหม่ผ่านม่านนั้น #บทเรียนสะบาโต #บทเรียนบทที่10 #บทเรียนไตรมาสที่1 Full HD: https://youtu.be/5bP2cJCblhM โพสต์โดย โฮปทีวี เซาท์อีสต์เอเชีย เมื่อ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2022