Tag: โบสถ์ขุนกลาง

  • กิจกรรมอบสมุนไพร โบสถ์ขุนกลางและโบสถ์ขุนวาง

    โบสถ์ขุนกลาง และ โบสถ์ขุนวาง ปี 2021 เปิดประชุม IEL ที่บ้านขุนแม่วาก ต. แม่นาจร อ. แม่แจ่ม กิจกรรมมีดังนี้ 1. ปลูกฝังความเชื่อในแบบของ SDA 2. แจกผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุและคนยากจน 3. อบยาสมุนไพร มีหญิงคนหนึ่ง(ไม่ใช่SDA)มีโรคประจำตัวคือ เวลามีประจำเดือน เขาจะปวดท้องรุนแรง อาการนี้เป็นมานานมากแล้ว เขามาร่วมอบยาสมุนไพรครั้งนี้ด้วย หลังจากอบยาสมุนไพรเสร็จ ทุกวันนี้เวลาเขามีประจำเดือน เขาไม่ปวดท้องอีกเลย เขาได้มาบอกเล่าเป็นพยานให้สมาชิกของเราฟัง ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักษาเขา