Tag: ห้วยน้ำจาง

  • โครงการปันรักปันสุข โบสถ์ม่อนยะ

    สมาชิกคริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสม่อนยะได้ร่วมออกประกาศความรักของพระเจ้าที่บ้านป่าเกี๊ยะใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยการไปช่วยต่อเติมบ้านให้กับป้าเพ้ง ซึ่งเป็นสมาชิกของเราที่เป็นแม่ม่ายไม่มีลูก อาศัยอยู่ตัวคนเดียว (บ้านป่าเกี๊ยะในมีสมาชิก SDA 2คน คือ ป้าเหย่อ และป้าเพ้ง เป็นแม่ม่ายทั้งคู่) กิจกรรมครั้งนี้แม้ไม่ได้ประกาศพระคำโดยตรงแต่เป็นการประกาศถึงความรักของพระคริสต์ด้วยการกระทำ โดยการแสดงออก ขอบคุณพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสม่อนยะทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับ และขอให้งานประกาศที่บ้านป่าเกี๊ยะในอยู่คำอธิษฐานของทุกท่านที่ได้อ่านข่าวสารนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ | ศบ.เจตน์ เซียนหยาง | โบสถ์ห้วยน้ำจวง | 26-28 มกราคม 2022