Tag: สุรเดช โสทรอารี

  • รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

    เย็นวันที่ 12 มีนาคม 65 สท. ส่งคนติดโควิดเสร็จ ขับรถผ่านหน้าบ้านทักภรรยาว่า…เขาติดโควิดกันหมด ภรรยาอาจารย์ไม่ติดเหรอ…เราตอบว่าไม่ติด..พรุ่งนี้รู้สึกเจ็บคอ ไอนิดนึ่ง เลยตรวจ Atk. ปรากฏว่าขึ้น 2 ขีด เพื่อนเลยจัดยาพิเศษมากินเพื่อรักษาและป้องกัน ผ่านไป 3 วันผมก็ติดด้วยอีกคน ผมและภรรยาได้อธิษฐานว่า..ขอให้หายภายใน 3 วัน หลังผ่านไป 3 วันมันก็หายไปครับ จึงขอขอบพระคุณที่พระเป็นเจ้า ทรงรักษาให้หายจากโค้ดครับ อาเมน… โบสถ์ทุ่งพัฒนา เชียงราย อ. สุรเดช โสทรอารี 1 เมษายน 2022 | รายงาน GO

  • โบสถ์อธิษฐานขอครอบครัวผู้เชื่อใหม่

    สมาชิกโบสถ์ทุ่งพัฒนาของเราได้ร่วมกันอธิษฐานไว้ว่า ในไตรมาสนี้ เราอยากให้มีครอบครัวที่ทิ้งความเชื่อเดิม และยอมให้พระเป็นเจ้าทรงนำชีวิตของเขาแทน ในที่สุดพระองค์ได้ทรงตอบคำอธิษฐานของเรา โดยได้มีครอบครัวมาเชื่อใหม่ 1 ครอบครัว และเรามีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ตอนนี้กำลังศึกษาพระคัมภีร์