Tag: สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์

  • การแบ่งปันเพื่อสร้างมิตร โบสถ์สุรินทร์

    แบ่งปันเพื่อสร้างมิตร โบสถ์สุรินทร์ ปลูกผักเพื่อไห้เพื่อนที่ไกล้โบสถ์มาเก็บกินฟรี นำผักที่ปลูกแจกจ่ายไห้ผู้คนที่ป่วยอยู่ไกล้-ไกล เพื่อสร้างมิตรและเป็นพยาน แจกข้าวสารไห้สมาชิกโบสถ์ที่ยากจน แจกข้าวสารและเสื้อไห้สมาชิกและแขกทุกคนที่มาร่วมประชุม แจกมุ้งไห้สมาชิกที่มีฐานะยากจน แจกเครื่องมือช่วยเดินไห้ผู้ป่วยพิการ | อ. สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์ | โบสถ์สุรินทร์ | อีสานโซน 2 | 16 กุมภาพันธ์ 2022