กลุ่มนมัสการใหม่ จ.สกลนคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เลขาธิการสำนักงานมิชชั่นได้เดินทางไป จ.สกลนคร เพื่อร่วมยินดีและรับรองกลุ่มนมัสการนานาชาติสกลนคร ขอให้พระเจ้าทรงเสริมกำลังสมาชิกทุกท่าน และขอให้ทุกท่านระลึกถึงกลุ่มนมัสการนี้ในคำอธิษฐานของท่าน