หน้าแรก

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

บทเรียน

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์

หลักข้อเชื่อ

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรับเอาพระคัมภีร์เป็นหลักความเชื่อเพียงแหล่งเดียว และถือปฏิบัติตามพื้นฐานความเชื่อ ตามคำสอนของพระเจ้า

ข้อคิดประจำวัน

หนังสือนมัสการประจำวัน โดยสตรี “ใต้ปีกปกป้องของพระบิดา”

ข่าวพันธกิจ

เรื่องราวประสบการณ์ในความเชื่อกับพระเจ้า

“ร้อยปีร้อยใจแอ๊ดเวนตีสไทย” รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย
สำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ

หนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์

คำแนะนำสำหรับคริสตจักร

แนะนำเรื่อง วาระสุดท้าย การเสด็จกลับมาของพระเยซู การชำระใจให้สะอาด ฯลฯ

มหัศจรรย์แห่งการรักษา

เรามุ่งหวังที่จะให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทั้งทางฝ่ายกาย ใจและจิตวิญญาณ

ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

“จงระลึกพระผู้เนรมิตสร้างเจ้า เมื่อเจ้ายังหนุ่มสาว” ปัญญาจารย์ 12:1

ไมเคิลถามว่าทำไม

ไมเคลิเดินเข้ามาในครัวซึ่งคุณแม่กำลังหั่นหัวแครอทอยู่ คุณแม่ยิ้มให้ในขณะที่ไมเคิลเขยิบขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้สูงข้างเธอ…